Podstawy Human Design

Graf w Human Design: czym jest i co możesz z niego odczytać?


Aby rozpocząć swoją przygodę z Human Design, potrzebujesz wygenerować dla siebie tzw. Bodygraf (ang. BodyGraph), często określany po prostu jako graf, wykres lub chart. Generowany jest on na podstawie Twoich danych urodzeniowych: daty, godziny i miejsca. Te informacje wpisujesz w „kalkulator”, który robi wszystkie obliczenia. Na podstawie grafu można odczytać m.in. informacje takie jak Typ, Strategia, Autorytet, Definicja, czy Profil.

Zdjęcie z archiwum autora

Jak i gdzie wygenerować swój graf Human Design

Kiedy zaczniesz szukać informacji na temat Bodygrafu w sieci, zauważysz zapewne, że baza informacji o Human Design po polsku jest jeszcze dosyć ograniczona. W związku z tym nie znajdziesz na ten moment jeszcze możliwości wygenerowania tego grafu po polsku.

Natomiast po angielsku jest kilka stron, które oferują możliwość uzyskania darmowego Bodygrafu, są to m.in.:

Poza tym istnieją też aplikacje na telefon, przy pomocy których można wygenerować graf:

Po tym, jak już wygenerujesz swój indywidualny graf, należy zrozumieć, co możesz z niego odczytać. Te informacje mogą się nieco od siebie różnić w zależności od programu, z którego będziesz korzystać. Poniżej możesz zobaczyć przykładowe grafy z tych czterech stron, które wymieniłam.

Różnice w wyglądzie i zawartości grafów

Genetic Matrix

Bodygraf Human Design Chart ze strony Genetix Matrix
Bodygraf ze strony Genetix Matrix w wersji poziomej
Bodygraf Human Design Chart ze strony Genetix Matrix
Bodygraf ze strony Genetix Matrix w wersji pionowej

HumanDesign.ai

Bodygraf Human Design Chart ze strony HumanDesign.ai
Bodygraf ze strony HumanDesign.ai

Maia Mechanics

Bodygraf Human Design Chart ze strony Maia Mechanics
Bodygraf ze strony Maia Mechanis — wersja jasna z opisem
Bodygraf Human Design Chart ze strony Maia Mechanics
Bodygraf ze strony Maia Mechanics — wersja ciemna

Jovian Archive

Bodygraf Human Design Chart ze strony Jovian Archive
Bodygraf ze strony Jovian Archive

myBodyGraph

Bodygraf Human Design Chart ze strony myBodyGraph
Bodygraf ze strony myBodyGraph

Elementy grafu

1) Dane podstawowe

W zależności od wybranego grafu możesz znaleźć następujące dane podstawowe:

graf Human Design
Dane podstawowe na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
 • Birth Date (Local): data i godzina urodzenia w czasie lokalnym.
 • Birt Date (UTC): data urodzenia przeliczona na Uniwersalny Czas Koordynowany, z której obliczana jest część grafu zaznaczona poniżej na czarno (Personality).
 • Design Date (UTC): data i godzina, z której obliczana jest część grafu zaznaczona poniżej na czerwono (Design).
 • Birth Place: miejsce urodzenia (jest potrzebne wyłącznie do wyznaczenia właściwej strefy czasowej i przeliczenia jej na UTC).
 • Geographic Coordinates: koordynaty dla miejsca urodzenia.
 • Age: wiek (w momencie wygenerowania Bodygrafu).
 • System: system astrologiczny, na podstawie którego dokonywane są obliczenia, w tym przypadku jest to astrologia zachodnia, która oparta jest na zodiaku tropicznym.
graf Human Design
Dane podstawowe na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)

2) Typ

Typ to najważniejszy aspekt w Human Design. Jest on zależny od tego, które Centra w grafie są zdefiniowane i w jaki sposób są między sobą połączone.

cztery Typy w Human Design:

 • Generator (Generator) – do tego typu zalicza się również Manifestujący Generator (Manifesting Generator)
 • Projektor (Projector)
 • Manifestor (Manifestor)
 • Reflektor (Reflector)

To Typ określa rodzaj aury, którą posiadamy. Aura jest otaczającym nas polem elektromagnetycznym, które u człowieka roztacza się na dwie długości ramion dookoła. U każdego z Typów jest ona inna i jej rodzaj wpływa na to, jak dany Typ wchodzi w interakcję z otaczającym go światem, czyli jaka jest jego Strategia.

Human Design graf Typ
Typ na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)
Human Design graf Typ Autorytet
Autorytet i Typ na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)

3) Strategia

Strategia to sposób działania zależny od rodzaju aury, którą posiadamy. Strategia zawsze działa w tandemie z Autorytetem. Razem pozwalają nam na podejmowanie właściwych dla nas decyzji.

Każdy Typ ma inną Strategię działania:

 • Generator i Manifestujący Generator: czekanie, aby odpowiedzieć na to, co pojawi się w jego przestrzeni (aurze)
 • Projektor: czekanie na zaproszenie (i rozpoznanie)
 • Manifestor: informowanie przed rozpoczęciem działania
 • Reflektor: odczekanie pełnego cyklu księżycowego
Human Design graf Strategia
Strategia na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
Human Design graf Strategia
Strategia na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

4) Autorytet (Wewnętrzny)

Autorytet pokazuje, jaki jest dla Ciebie właściwy sposób podejmowania decyzji. Istnieje siedem rodzajów Autorytetów, które można podzielić na dwie grupy:

 • Autorytety Wewnętrzne:
  • Emocjonalny (Emotional)
  • Sakralny (Sacral = Pure (Manifesting) Generator)
  • Śledziony (Splenic)
  • Ego
   • Manifestowany przez Ego (Ego Manifested Authority)
   • Projektujący przez Ego (Ego Projected Authority)
  • Samo-Projektujący (Self-Projected)
 • Autorytety, które są osobistymi strategiami/procesami służącymi do podejmowania decyzji:
  • Środowiskowy (Environmental = Mental Projector)
  • Cyklu Księżycowego (Lunar Cycle = Reflector)
graf Human Design Autorytet Wewnętrzny
Autorytet Wewnętrzny i Typ na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design Autorytet Wewnętrzny
Autorytet Wewnętrzny na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

5) Definicja

Jest pięć różnych rodzajów definicji:

 • Definicja pojedyncza (Single definition)
 • Definicja podzielona (Split definition)
  • Mały podział (Split – Small)
  • Duży podział (Split – Large)
 • Definicja potrójna (Triple-Split definition)
 • Definicja poczwórna (Quadruple split definition)
 • Brak definicji (No definition)

Rodzaj definicji zależy od tego, czy wszystkie zakolorowane Centra są ze sobą połączone kanałami w jedną całość, czy w dwie, trzy lub cztery odrębne grupy. Reflektorzy nie mają definicji.

graf Human Design Definicja
Definicja na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design Definicja
Definicja na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

6) Profil

Profil to kostium, który nosimy w tym życiu. Często to właśnie z Profilem najbardziej się identyfikujemy, najbardziej się w nim rozpoznajemy, kiedy zaczynamy naszą przygodę z Human Design.

Jest 12 Profili, które są podzielone na 3 grupy:

 • Profile Prawokątne: 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6
 • Profil Przejściowy: 4/1
 • Profile Lewokątne: 5/1, 5/2, 6/2, 6/3
graf Human Design Profil
Profil na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design Profil
Profil na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

7) Sygnatura i Temat w Nie-Ja

Każdy Typ ma swojego rodzaju „barometr”, który wskazuje mu, czy działa w zgodzie ze swoim prawdziwym Ja i podąża we właściwym kierunku, czy nie.

„Sygnatura” – to sygnał, który mówi nam o tym, że podążamy we właściwym kierunku, że płyniemy z prądem życia, a nie pod prąd.

Każdy Typ ma inną Sygnaturę (Signature):

 • Generator i Manifestujący Generator będą odczuwać satysfakcję.
 • Projektor będzie mieć poczucie odnoszenia sukcesu.
 • Manifestor będzie odczuwał spokój.
 • Reflektor będzie odczuwał zaskoczenie, przyjemne poczucie zachwytu i zdziwienia nad pięknem świata.
graf Human Design Sygnatura Temat Nie-Ja
Sygnatura na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

Kiedy nie żyjemy w zgodzie ze swoim projektem i podejmujemy decyzje z poziomu umysłu (czyli z poziomu Nie-Ja), w naszym życiu będzie pojawiał się opór, który będzie sygnalizowany przez następujące odczucia (Not-Self Theme):

 • Generator będzie odczuwał frustrację.
 • Manifestujący Generator będzie odczuwał frustrację, która może mieszać się z gniewem/złością.
 • Projektor będzie odczuwał gorycz.
 • Manifestor będzie odczuwać złość.
 • Reflektor będzie miał poczucie rozczarowania życiem i ludźmi.
graf Human Design Sygnatura Temat Nie-Ja
Temat na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)
graf Human Design Sygnatura Temat Nie-Ja
Sygnatura i Temat w Nie-Ja na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)

8) Krzyż Wcielenia

Krzyż Wcielenia (Incarnation Cross) to fabuła, którą mamy przeżyć podczas naszego życia, rodzaj ścieżki, którą podążamy. Zazwyczaj idziemy tą drogą, chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Jeśli będziemy żyć w zgodzie z naszą Strategią i Autorytetem, to nasz Krzyż Wcielenia sam się zrealizuje. Nic nie musimy w tym celu nic specjalnego robić.

graf Human Design Krzyż Wcielenia
Krzyż Wicelenia na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design Krzyż Wcielenia
Krzyż Wicelenia na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

9) Centra, Kanały i Bramy

Poza informacjami wypisanymi słownie, na Bodygrafie widzimy też informacje przedstawione graficznie. Są to centra, kanały i bramy, które na większości grafów umieszczone są na tle przypominającym człowieka.

Na każdym grafie widocznych jest/są:

 • 9 Centrów (figury geometryczne)
 • 36 Kanałów (linie łączące Centra)
 • 64 Bramy (numerki rozmieszczone w Centrach/na obu końcach kanałów)
graf Human Design Centra, Kanały i Bramy
Centra, Kanały i Bramy na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design Centra, Kanały i Bramy
Centra, Kanały i Bramy na grafie
(źródło: https://humandesign.ai/)

Zarówno Centra, Kanały, jak i Bramy mogą być:

 • zdefiniowane, czyli zakolorowane na czerwono lub czarno (kanały i bramy) lub brązowo, żółto, czerwono, zielono (centra),
 • niezdefiniowane, czyli białe/niezakolorowane.

W zaawansowanej wersji grafu Genetic Matrix aktywowane (zakolorowane) kanały są wypisane po lewej stronie grafu.

graf Human Design lista kanałów
Lista kanałów na grafie
(źródło: www.geneticmatrix.com)

10) Planety

W Human Design mamy 13 planet, które aktywują bramki w naszym grafie, zarówno na poziomie Osobowości (czarne aktywacje), jak i na poziomie Konstrukcji (czerwone aktywacje), co daje nam w sumie 26 aktywacji. Każda z planet ma swoje szczególne znaczenie.

Planety znajdują się na grafie w poniższej kolejności (od góry do dołu):

 • Słońce
 • Ziemia
 • Węzły Księżycowe
  • Węzeł Północny
  • Węzeł Południowy
 • Księżyc
 • Merkury
 • Wenus
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Pluton
graf Human Design planety
Aktywacja planet na poziomie Konstrukcji
(źródło: www.geneticmatrix.com)
graf Human Design planety
Aktywacja Planet na poziomie Osobowości
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Graf zawiera informacje podstawowe i dla zaawansowanych

Programy do generowania grafów oferują wersje bardziej podstawowe i wersje zaawansowane, które mogą zawierać bardzo różne informacje. Wiele z tych informacji nie jest nam potrzebna, kiedy zaczynamy poznawać siebie za pomocą Human Design.

Na początku naszego eksperymentu wystarczą w zupełności poniższe informacje:

 • Typ
 • Strategia
 • Autorytet
 • Definicja i Centra
 • Profil
 • Tematy: Sygnatura i Temat w Nie-Ja

Tak naprawdę zawsze należy zacząć od pracy ze Strategią i Autorytetem. Te dwa narzędzia są podstawą dla dalszego poznawanie siebie.

Jeśli nie będziemy korzystać ze Strategii i Autorytetu, to Human Design nie będzie niczym innym jak tylko kolejną pożywką dla naszego umysłu, kolejną ciekawą informacją, która nic w naszym życiu nie zmieni.

Tej pracy nikt nie może wykonać za nas. Nie ma drogi na skróty. Trzeba zacząć od praktykowania Strategii i Autorytetu, a wtedy, powoli, warstwy uwarunkowań, które nazbieraliśmy przez całe życie, zaczną opadać i odsłaniać nasze prawdziwe Ja.

To nie stanie się z dnia na dzień i nie stanie się, jeśli nie będziemy eksperymentować, jeśli nie będziemy podejmować decyzji w zgodzie z naszą konstrukcją. W ten sposób zaczniemy iść przez życie w zgodzie ze sobą.

Uwaga odnośnie bardziej zaawansowanych informacji w grafie

W grafie można wyczytać jeszcze wiele interesujących i wciągających informacji. Ponieważ wszyscy żyjemy mniej lub bardziej pod dyktando naszego umysłu, to możemy odczuwać chęć zagłębienia się we wszystkie aspekty Human Design od razu. Zrozumienie wszystkiego na początku może być bardzo kuszące.

Jednak wiele z bardziej zaawansowanych informacji zawartych w grafie nie jest taka oczywista i nie tak łatwo je od razu (właściwie) zrozumieć.

Wiele informacji staje się przydatnych, dopiero kiedy eksperymentujemy z naszą Strategią i Autorytetem już od jakiegoś czasu i mamy za sobą już jakiś czas w procesie odwarunkowywania. Inaczej staną się one tylko kolejną pożywką dla naszego umysłu i zamiast pomóc nam żyć w zgodzie ze sobą, tylko dosuną nas od naszego celu.

graf Human Design zaawansowane informacje
graf Human Design zaawansowane informacje

Jeśli masz ochotę sięgnąć po informacje na ten temat po angielsku, to polecam wideo, w którym Richard Beaumont opowiada o tym, co można wyczytać z grafu. A jeśli zastanawiasz się, gdzie w internecie znaleźć wartościowe materiały o Human Design, to tutaj znajdziesz parę sugestii.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *