Podstawy Human Design

Autorytet w Human Design, czyli jak podejmować decyzje


Dowiedz się, czym różnią się od siebie Autorytet Wewnętrzny i Zewnętrzny i jak korzystając ze swojego osobistego Autorytetu, możesz podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. Według Human Design każdy z nas posiada narzędzie, dzięki któremu może dotrzeć do swojej wewnętrznej prawdy i podejmować właściwe decyzje w zgodzie z własną konstrukcją. To narzędzie, razem z Typem i Strategią, to podstawa eksperymentu Human Design.

Autor zdjęcia: Gerd Altmann, Pixabay

Czym jest Autorytet w Human Design

Kiedy rozpoczniemy nasz eksperyment z Human Design, będziemy się z tym określeniem spotykać bardzo często. Są dwa rodzaje Autorytetów w Human Design: Zewnętrzny i Wewnętrzny (zwany również osobistym). Każdy z nich spełnia zupełnie inne funkcje.

Zewnętrzny to Twój umysł, który nie służy już do podejmowania osobistych decyzji. Przestał pełnić taką funkcję, kiedy prawie 250 lat temu zmieniła się nasza konstrukcja energetyczna — ale o tym innym razem…

Teraz do podejmowania osobistych decyzji służy nam Autorytet Wewnętrzny. To Twój osobisty system „nawigacyjny”, dzięki któremu możesz podejmować właściwe decyzje. To wrodzona inteligencja Twojej formy (ciała) i połączenie z wyższą świadomością, które prowadzą Cię przez życie. Autorytet Wewnętrzny działa zawsze w tandemie z Typem i jego Strategią.

Sukces polega na tym, jak podejmujesz decyzje, a nie na tym, ile wiesz.

Ra Uru Hu

Osobistych „systemów” służących do podejmowania decyzji jest w sumie siedem.

Pięć z nich to prawdziwe Autorytety Wewnętrzne:

 • Emocjonalny
 • Sakralny
 • Śledziony
 • Ego
 • Samo-Projektujący

Dwa pozostałe Autorytety natomiast to bardziej osobiste strategie/procesy:

 • Środowiskowy
 • Cyklu Księżycowego

Autorytety Wewnętrzne

Autorytet Emocjonalny

Dominuje na świecie, bo ma go ok. 47% ludzi. Każdy Typ, poza Reflektorem, może go mieć.

Rozpoznamy go po tym, że Centrum Splotu Słonecznego jest zdefiniowane (na wykresie Human Design jest to trójkąt po prawej pokolorowany na brązowo). Niezależnie od tego, jakie inne centra są zdefiniowane, kiedy Centrum Splotu Słonecznego jest zdefiniowane, to zawsze mamy do czynienia z Autorytetem Emocjonalnym.

Autorytet Emocjonalny Human Design
Centrum Splotu Słonecznego — A. Emocjonalny
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Jeśli go masz, to pamiętaj, że najważniejsza zasada dla Ciebie to: nie ma prawdy w tu i teraz. Ponieważ Twoje emocje działają na zasadzie fali góra-dół, to zawsze powinnaś/powinieneś czekać na poczucie spokoju i klarowności/jasności emocjonalnej, nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.

Staraj się nie podejmować spontanicznych decyzji i nie ulegać presji innych, aby dać im odpowiedź w tu i teraz. Poczekaj, prześpij się z tym, bo czas jest Twoim najlepszym przyjacielem. Im decyzja jest ważniejsza, tym więcej czasu będziesz potrzebować, aby ją podjąć.

Autorytet Sakralny

Występuje tylko u Generatorów i ma go ok. 35% ludzi. To drugi najbardziej rozprzestrzeniony Autorytet na świecie.

Jest wtedy, kiedy Centrum Sakralne jest zdefiniowane (na wykresie Human Design jest to drugi kwadrat od dołu pokolorowany na czerwono), a Centrum Splotu Słonecznego pozostaje niezdefiniowane.

Autorytet Sakralny Human Design
Centrum Sakralne — A. Sakralny
(źródło: www.geneticmatrix.com)

W tym przypadku nasza wewnętrzna prawda objawia się w tu i teraz. Kiedy pojawia się pytanie, pojawia się natychmiastowa reakcja ze strony Centrum Sakralnego, która daje nam wskazówkę, czy mamy zasoby energetyczne do wykonania danego zadania, czy nie.

Zdefiniowane Centrum Sakralne odpowiada tylko na pytania zamknięte, bo może odpowiedzieć jedynie „tak”, „nie” lub „nie wiem/nie mam pewności”. W zależności od naszej indywidualnej konstrukcji te odpowiedzi mogą być w formie dźwięków dochodzących z brzucha, słów lub odczuć w ciele.

Autorytet Śledziony

To trzeci najczęściej występujący Autorytet. Ma go ok. 11% ludzi i jest domeną Manifestorów i Projektorów.

W tym przypadku Centrum Śledziony jest zdefiniowane (na wykresie Human Design jest to trójkąt po lewej pokolorowany na brązowo), a Centrum Splotu Słonecznego i Centrum Sakralneniezdefiniowane.

Autorytet Śledziony Human Design
Centrum Śledziony — A. Śledziony
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Centrum Śledziony to świadomość odpowiadająca za nasze przetrwanie. To intuicja i instynkt, które pozwalają przeżyć i zachować zdrowie. Podobnie jak wrodzony instynkt ostrzega zwierzęta przed zagrożeniem, tak Centrum Śledziony ostrzega nas przed rzeczami, które mogą być dla nas niebezpieczne.

Centrum Śledziony daje Ci sygnały, które musisz odczytać w tu i teraz i od razu na nie zareagować. To Centrum przemawia tylko raz, a potem milknie i te same wskazówki już się nie powtórzą. Ten głos jest często cichy, subtelny i możesz potrzebować czasu, nim zaczniesz rozpoznawać płynące z niego sygnały.

Autorytet Ego

Jest bardzo rzadki, ma go trochę ponad 1% ludzi. Występuje u Manifestorów i Projektorów.

Rozpoznamy go po tym, że Centrum Serca jest zdefiniowane (na wykresie Human Design jest to mały czerwony trójkąt po prawej pokolorowany na czerwono), a Centrum Splotu Słonecznego, Centrum Sakralne i Centrum Śledziony niezdefiniowane.

Autorytet Ego Human Design
Centrum Ego — A. Ego
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Jego działanie różni się nieco w zależności od połączenia z innymi centrami:

 • manifestowany przez Ego — kiedy Centrum Serca jest połączone z Centrum Gardła (przez Kanał 21/45).
Autorytet manifestowany przez Ego
A. manifestowany przez Ego
(źródło: www.geneticmatrix.com)
 • projektujący przez Ego — kiedy Centrum Serca jest połączone z Centrum G (przez Kanał 51/25).
Autorytet projektujący przez Ego

A. projektujący przez Ego
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Tu decyzje są podejmowane, korzystając z „osobistej” woli — albo masz wolę, żeby coś zrobić, albo nie. Musisz jednak pamiętać, żeby utrzymywać równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem i unikać przeciążania fizycznego serca.

Autorytet Samo-Projektujący

Występuje tylko u Projektorów i ma go mniej niż 3% ludzi.

W tym przypadku Centrum G jest zdefiniowane (na wykresie Human Design jest to romb na środku grafu pokolorowany na żółto), a Centrum Splotu Słonecznego, Centrum Sakralne, Centrum Śledziony i Centrum Sercaniezdefiniowane.

Autorytet Samo-Projektujący Centrum G Human Design
Centrum G — A. Samo-Projektujący
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Aby wiedzieć, jaką podjąć decyzję, musisz usłyszeć siebiemusisz usłyszeć, co mówisz spontanicznie na dany temat. W tym celu najlepiej jest przedyskutować sprawę z zaufanymi osobami, które nie będą dawać wskazówek i wydawać osądów, a po prostu będą słuchać. Bo rozmawiać z nimi będziesz po to, aby usłyszeć, co sama/sam mówisz.

Kiedy z kimś rozmawiasz, słuchaj, co mówisz „naturalnie” na temat własnego poziomu zadowolenia w danej sytuacji. Podejmując decyzję, zadawaj sobie pytania:

 • Czy to mnie uszczęśliwi?
 • Czy to da mi satysfakcję?
 • Czy to pozwala mi wyrazić siebie?
 • Czy zmierzam we właściwym dla siebie kierunku?

Osobiste strategie

Autorytet Środowiskowy

Występuję tylko u Projektorów Mentalnych i ma go ok. 2% ludzi.

Mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy w konstrukcji nie ma zdefiniowanych centrów poniżej Centrum Gardła. Zdefiniowane mogą w tym wypadku być dwa lub trzy centra z następujących: Centrum Gardła (na wykresie Human Design to trzecie centrum od góry, kwadrat pokolorowany na brązowo), Centrum Ajna (drugie centrum od góry, trójkąt pokolorowany na zielono) i Centrum Głowy (pierwsze centrum od góry, trójkąt pokolorowany na żółto).

Autorytet Środowiskowy Brak Wewnętrznego Autorytetu Human Design
Centra powyżej Gardła — A. Środowiskowy
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Tutaj największe znaczenie ma środowisko, w którym przebywasz. Musisz być we właściwym środowisku, bo to z niego czerpiesz wskazówki — za pomocą otwartych centrów zbierasz informacje sensoryczne o środowisku. Tylko we właściwym środowisku będziesz otoczona/y właściwymi ludźmi, co pozwoli Ci podejmować właściwe decyzje. Jeśli środowisko jest niewłaściwe, to pojawiające się tam pomysły i poczynione działania nie będą dla Ciebie poprawne.

Aby podjąć decyzję, potrzebujesz grupy doradców, do których możesz się zwrócić i z którymi możesz przedyskutować sprawę. Niemniej podobnie jak w przypadku A. Samo-Projektującego nie chodzi tu o to, aby usłyszeć, co na ten temat myślą inni, ale o to, aby usłyszeć samą/samego siebie, kiedy spontanicznie wypowiadasz się na dany temat.

Autorytet Cyklu Księżycowego

Występuje tylko u Reflektorów, czyli ma go nieco mniej niż 1,5% ludzi. W tym przypadku wszystkie Centraniezdefiniowane.

Human Design Autorytet Cyklu Księżycowego
Brak zdefiniowanych Centrów — A. Cyklu Księżycowego
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Jeśli jesteś Reflektorem, to do podjęcia właściwej decyzji potrzebujesz odczekać pełen cykl księżyca (czyli 29.5 dnia).

Reflektorzy to stworzenia księżycowe. Księżyc aktywuje u nich bramy w powtarzającym się miesięcznym cyklu, a te aktywacje wpływają na postrzeganie otoczenia. Aby mieć pewność, że decyzja nie jest podjęta spontanicznie pod wpływem księżycowego tranzytu, Reflektor powinien odczekać jego pełen cykl i wtedy zobaczyć, jak będzie się z tą decyzją czuć.

Również i Reflektorzy potrzebują zaufanych doradców, z którymi mogą przedyskutować sprawę, żeby usłyszeć, co sami mówią na dany temat.


Jeśli masz ochotę sięgnąć po informacje na ten temat po angielsku, to polecam artykuł Inner and Outer Authority by Jovian Archive, a także filmy o Autorytetach Richarda Beaumont. A jeśli zastanawiasz się, gdzie w internecie znaleźć wartościowe materiały o Human Design, to tutaj znajdziesz parę sugestii.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *