• Podstawy Human Design

    Ra Uru Hu – pierwszy nauczyciel Human Design


    Historia powstania, a raczej pojawienia się wiedzy Human Design jest bardzo interesująca, aczkolwiek dla wielu osób może wydawać się kontrowersyjna czy wręcz niewiarygodna. Zawsze mam pewne opory przed jej opowiadaniem, bo zdaję sobie sprawę, że może ona zniechęcić niektóre osoby do poznania Human Design. Ale z drugiej strony to przecież wiedza heretycka, której spojrzenie na świat jest w wielu aspektach sprzeczne z powszechną opinią. Także dziś o tym, jak Human Design pojawiło się na świecie i o Ra Uru Hu, który był jej pierwszym ambasadorem.