• Czym są Typy energetyczne w Human Design?

    W Human Design rozróżniamy cztery Typy: Generator (w tym Manifestujący Generator), Manifestor, Projektor i Reflektor. Chodzi tutaj o rodzaj aury, którą posiadamy. W zależności od tego, jak działa nasza aura, będziemy mieć konkretną Strategię wchodzenia w interakcje ze światem zewnętrznym, której stosowanie ułatwi nam funkcjonowanie w świecie. Znajomość własnego Typu i jego Strategii, razem z Autorytetem Wewnętrznym, to podstawa — od tego zaczynamy nasz eksperyment z Human Design.

  • Graf w Human Design: czym jest i co możesz z niego odczytać?

    Aby rozpocząć swoją przygodę z Human Design, potrzebujesz wygenerować dla siebie tzw. Bodygraf (ang. BodyGraph), często określany po prostu jako graf, wykres lub chart. Nie jest to test na osobowość, ale grafika ukazująca Twoją energetyczną konstrukcję, które jest tworzona na podstawie Twoich danych urodzeniowych: daty, godziny i miejsca urodzenia. Te informacje wpisujesz w pewnego rodzaju „kalkulator”, który robi automatycznie wszystkie obliczenia. Ta instrukcja pomoże Ci odczytać informacje takie jak Typ i Strategia, Autorytet, Definicja, Profil i rozpocząć Twoją przygodę z Human Design.