Podstawy Human Design

4 Typy aury w Human Design


W Human Design rozróżniamy 4 Typy aury: Generator (w tym Manifestujący Generator), Manifestor, Projektor i Reflektor. W zależności od tego, jak działa nasza aura, będziemy mieć konkretną Strategię wchodzenia w interakcje ze światem zewnętrznym, której stosowanie ułatwi nam funkcjonowanie w świecie. Znajomość własnego Typu i jego Strategii, razem z Autorytetem Wewnętrznym, to podstawa — od tego zaczynamy nasz eksperyment z Human Design.

Autor: Doreen Sawitza, Pixabay

Typy aury w Human Design

Mówiąc o Typach, mamy na myśli typ aury, jaki dana osoba posiada, czyli jakim jest typem energetycznym. Aura jest otaczającym nas polem elektromagnetycznym, które u człowieka roztacza się na dwie długości ramion dookoła. U każdego z Typów jest ona inna i jej rodzaj wpływa na to, jak dany Typ wchodzi w interakcję z otaczającym go światem, czyli jaka jest jego Strategia.

Poznanie własnego Typu jest podstawą rozpoczęcia swojej przygody z Human Design i tak naprawdę najważniejszą dla nas informacją.

Typy energetyczne i nieenergetyczne

W Human Design mamy cztery typy aury, które dzieli się na dwie grupy:

 • typy energetyczne, do których zaliczamy:
  • Generatora (oraz Manifestującego Generatora, który jest pewnego rodzaju podtypem),
  • Manifestora,
 • typy nieenergetyczne, do których zaliczamy:
  • Projektora,
  • Reflektora.

Typy energetyczne charakteryzują się tym, że mają zdefiniowane Centrum Sakralne i/lub motor podłączony do Centrum Gardła.

Natomiast typy nieenergetyczne charakteryzuje brak zdefiniowanego Centrum Sakralnego i brak motoru podłączonego do Centrum Gardła. Oznacza to, że nie mają one stałego dostępu do generowania i manifestacji, a ich energia jest niespójna, w zależności od tego, z kim przebywają — czasami jest pole warunkujące, a czasami go nie ma.

Obejrzyj film o Typach w Human Design.

Typy energetyczne

Generator

Generator to najczęstszy typ aury. Stanowi oni około 70% ludzkości. Rozpoznać Generatora można po tym, że ma zdefiniowane Centrum Sakralne. Tylko Generatorzy mają je zdefiniowane.

Typ Human Design: Generator
Typy Human Design — Generator
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Do tej grupy należy również Manifestujący Generator, który jest podtypem Generatora. Różnica pomiędzy Generatorem i Manifestującym Generatorem polega na tym, że Generator nie posiada motoru/silnika podłączonego do Centrum Gardła, a Manifestujący Generator takie połączenie posiada.

cztery motory w grafie:

 • Centrum Sakralne (drugi kwadrat od dołu),
 • Centrum Korzenia (pierwszy kwadrat od dołu),
 • Centrum Splotu Słonecznego (pierwszy trójkąt od prawej),
 • Centrum Serca (czerwony trójkąt nad Splotem Słonecznym).
Silniki Human Design
Cztery silniki
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Jeśli któryś z tych motorów/silników jest bezpośrednio lub pośrednio połączony z Centrum Gardła, to mówimy wtedy o Manifestującym Generatorze.

Bezpośrednie połączenia motoru z Centrum Gardła są cztery:

 • może być to połączenie Centrum Sakralnego poprzez Kanał 34/20 do Centrum Gardła,
 • może być to połączenie Centrum Serca poprzez Kanał 21/45,
 • lub może być to połączenie z Centrum Splotu Słonecznego do Centrum Gardła poprzez Kanał 22/12 i Kanał 36/35.
Kanały łączące bezpośrednio silniki z gardłem
Kanały łączące bezpośrednio silniki z gardłem
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Motory/silniki mogą mieć też pośrednie połączenie z Centrum Gardła, jak na tym przykładzie, gdzie Centrum Sakralne łączy się poprzez Kanał 29/46 z Centrum G, a ono jest połączone z Centrum Gardła za pomocą Kanału 10/20.

Manifestujący Generator w Human Design
Typy Human Design — Manifestujący Generator
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Aura Generatora

Generatorzy mają aurę, która jest otwarta i otaczająca. Ta otwartość powoduje, że do Generatora łatwo jest się zbliżyć — wpuszcza on do swojej aury wszystkich, przyjmuje do niej każdego, kto się do niej zbliży. Potrafi też jednocześnie dopuścić do siebie energetycznie wiele osób. Aura Generatora jest bardzo silna i magnetyczna, przez co przyciąga do siebie wszystko to, czego Generator potrzebuje.

Strategia Generatora

Strategią Generatora jest czekanie, żeby odpowiedzieć. Oznacza to, że Generator nie ma inicjować, ale ma czekać na sygnał, na który będzie mógł odpowiedzieć. Generator czekając, przyciąga do siebie rzeczy, które są dla niego właściwe.

Satysfakcja i frustracja u Generatora

Jeśli Generator odczuwa satysfakcję, to znaczy, że podjął decyzję z poziomu wewnętrznej prawdy, że żyje w zgodzie ze sobą. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się frustracja, a pojawia się ona zazwyczaj wtedy, kiedy pojawia się opór, jest to jasnym sygnałem, że decyzja, która została podjęta, została podjęta z tak zwanego poziomu Nie-Ja, czyli nie w zgodzie z własną wewnętrzną prawdą. Frustracja jest wskazówką dla Generatora, że nie płynie on z prądem życia i że angażuje się w niewłaściwe działania.

Manifestor

Drugim typem energetycznym jest Manifestor. Do tej grupy należy ok. 8 do 9% na świecie. Manifestora poznamy po tym, że jego Centrum Sakralne jest niezdefiniowane, ale posiada przynajmniej jeden motor/silnik, który jest podłączony bezpośrednio lub pośrednio do Centrum Gardła.

Manifestor w Human Design
Typy Human Design — Manifestor
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Aura Manifestora

Aura Manifestora jest zamknięta i odpychająca, co oznacza, że wypycha energię na zewnątrz i odpycha inne aury od siebie. Kiedy ktoś zbliża się do Manifestora, to jego własna aura jest odpychana. Z jednej strony dzięki tej zamkniętej aurze ma on poczucie większego bezpieczeństwa, niż jest to w przypadku innych typów. Jednak z drugiej strony ta aura powoduje, że jest on też energetycznie oddzielony od innych ludzi i w pewien sposób stoi z boku.

Aura Manifestora działa tak, że Manifestor wpuszcza do niej tylko tych, których chce wpuścić. Jeśli Manifestor uzna kogoś za „godnego” do wpuszczenia do swojej aury, to wtedy ta aura się na tę osobę otwiera. Natomiast jeśli Manifestor danej osoby do swojej aury wpuścić nie chce, to nie ma możliwości przebicia się przez tę aurę.

Strategia Manifestora

Strategią Manifestora jest informowanie (w przypadku osób dorosłych) lub pytanie o pozwolenie (w przypadku dzieci). Dorosły Manifestor, aby, usunąć opór, powinien poinformować innych o tym, co zamierza zrobić, nim zacznie działać. A informować ma te osoby, na które jego decyzja będzie miała wpływ. Po to informuje, żeby opór otoczenia się zmniejszył.

Kiedy Manifestor informuje, mają oni takie poczucie: „O! Mogę mu zaufać!” Nie należy jednak mylić informowania z pytaniem o pozwolenie, jeśli chodzi o osoby dorosłe. To nie jest pytanie, „Czy ja mogę coś zrobić…?”, to jest bardziej zatrąbienie klaksonem w samochodzie, które ostrzega, że Manifestor jedzie i prosi, żeby ludzie zeszli mu z drogi, żeby ich nie przejechał.

Jeśli chodzi o Manifestora, to może on i tak manifestować, niezależnie od tego, czy poinformuje innych o tym, co zamierza zrobić, czy nie. Jednak informowanie zapewnia mu zmniejszenie oporu w otoczeniu. Daje mu to, że może działać z mniejszą ilością przeszkód.

Natomiast dzieci Manifestorów należy od początku uczyć, aby pytały o pozwolenie, co potem z wiekiem naturalnie przekształci się w informowanie.

Strategia Manifestora jest strategią czysto grzecznościową. Inaczej niż w przypadku innych typów, jeśli jej nie zastosuje, to i tak może działać, ale stosowanie jej będzie mu ułatwiać życie.

Spokój i gniew/złość u Manifestora

Manifestor, kiedy żyje w zgodzie ze sobą, odczuwa spokój. Natomiast, kiedy nie żyje w zgodzie ze sobą, kiedy pojawia się opór, kiedy zapomina informować, pojawia się w nim gniew i złość.

Typy nieenergetyczne

Projektor

Projektor jest drugim najczęstszym typem na Ziemi — Projektorzy stanowią 20% ludzkości. Projektora poznamy po tym, że ma niezdefiniowane Centrum Sakralne, tak samo, jak Manifestor, ale w przeciwieństwie do Manifestora nie ma połączenia motoru/silnika z Centrum Gardła.

Projektor w Human Design
Typy Human Design — Projektor
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Aura Projektora

Aura Projektora jest niczym promień lasera — jest bardzo skoncentrowana i skupiona, ale tylko na jednej osobie naraz. Zawsze jest skupiona na zewnątrz, na drugiej osobie, będąc bardzo wyczuloną na tę osobę. Ta aura penetruje drugą osobę dogłębnie, aż po jej Centrum, G, czyli po centrum tożsamości.

Strategia Projektora

Strategią Projektora jest czekanie na rozpoznanie i zaproszenie. Ta strategia tyczy się tylko dużych, ważnych decyzji w życiu. Nie musi Projektor czekać na zaproszenie do wykonywania codziennych czynności. Jednak jeśli chce zmienić pracę, jeśli chce wprowadzić w swoim życiu jakieś ważne zmiany, to wtedy to zaproszenie i rozpoznanie jest bardzo istotne.

Sukces i gorycz u Projektora

Kiedy Projektor żyje w zgodzie ze sobą, to ma poczucie sukcesu, a kiedy żyje w Nie-Ja, odczuwa gorycz, staje się zgorzkniały, zaczyna mu brakować słodyczy w życiu.

Reflektor

Czwartym typem aury jest Reflektor, który jest najrzadszym typem. Tylko około 1-2% do ludzi na świecie jest Reflektorami. Na grafie bardzo łatwo go rozpoznać, ponieważ nie ma tzw. definicji. To znaczy, że żadne centrum nie jest zdefiniowane, wszystkie centra są niezakolorowane. To również oznacza, że Reflektor nie ma żadnych kanałów, bo kanały pojawiają się tylko wtedy, kiedy dwie przeciwne bramy są aktywowane i dzięki temu dwa centra łączą się ze sobą. A u Reflektora mamy do czynienia tylko z pojedynczymi aktywacjami bram, które wszystkie są potencjałami.

Reflektor w Human Design
Typy Human Design — Reflektor
(źródło: www.geneticmatrix.com)

Aura Reflektora

Aura Reflektora jest najbardziej odporną aurą ze wszystkich typów. Mówi się o tej aurze często, że jest „teflonowa” – to aura, przez którą bardzo ciężko się przebić. Jest odporna i próbuje/smakuje świata wokół siebie. Jednak nic się do niej tak naprawdę na stałe nie „przyczepia”. Jest niczym takie lustro, które odbija to, co dzieje się w otoczeniu. Reflektor jest lustrem dla społeczności, w której żyje.

Strategia Reflektora

Strategia Reflektora to jednocześnie także jego metoda podejmowania decyzji. Reflektor powinien odczekać pełen cykl księżycowy, nim podejmie decyzje. Powinien poczekać, aż Księżyc odbędzie cały cykl wokół Mandali, wokół 64 bram i wróci do punktu wyjścia, czyli do punktu, w którym zaczęły się rozważania na temat danej decyzji. Ten cykl wokół Mandali trwa 29 i pół dnia.

Zachwyt/zaskoczenie i rozczarowanie u Reflektora

Kiedy Reflektor żyję w zgodzie ze sobą, to odczuwa zdziwienie i zaskoczenie, taki zachwyt nad światem, nad jego pięknem, nad wszystkim tym, co się wokoło dzieje. Natomiast, kiedy nie żyje w zgodzie ze sobą, odczuwa rozczarowanie, które może być odczuwane jako bardzo głębokie rozczarowanie ludzkością.


Polecam obejrzeć nagranie Ra Uru Hu na temat 4 Typów aur. A jeśli zastanawiasz się, gdzie w internecie znaleźć wartościowe materiały o Human Design, to tutaj znajdziesz parę sugestii.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *